Lucinka a její prázdninové dobrodružství


Interaktivní hudebně - pohybová pohádka, živý zpěv, kytara a flétna i tanec


Vyprávění příběhu se střídá se společným tancováním. Jednotlivé písničky jsou propojeny do příběhu.

Příběh

Na začátku se Lucinka probudí do kouzelného světa, do kterého děti vtáhne a provede je průběhem celého dne, od ranního vstávání, až po večerní uložení se ke spánku. Během dne zažije spoustu dobrodružství se svými kamarády. 

Témata: 

  • denní činnosti
  • průběh dne
  • přátelství 
  • zvířátka
  • prázdninový výlet 
  • koupání


Lucinka se po dlouhém dni plném zážitků na konci dne znovu uloží ke spánku. Po divokém tancování si tak děti také na chvilku odpočinou. 


Než se ale rozloučíme úplně, společně si zazpíváme s kytarou lidové písničky, které všichni známe.

Navíc se děti o kytaře dozví zajímavé informace. 

Pokud mají děti zájem, můžou si na kytaru zkusit jednotlivě zabrnkat. Takové setkání s hudebním nástrojem je to pro  některé děti intenzivní zážitek. 
Můžete mě kontaktovat i prostřednictvím toho kontaktního formuláře: